Northern Lights Aquatics

Akvariesalt 500ml

  • Salg
  • Regular price 59,00 kr


NLA salttabletter anbefales regelmessig i gullfiskboller og små akvarier, samt i nyoppsatte kar for å forebygge nitrittforgiftning (NO2). Akvariesalt brukes ved stress, som ved sykdomstilstander eller ved/etter transport, for å lette osmoregulering (opprettholde saltbalansen i fiskekroppen)

Akvariesalt anbefales også når det er påvist soppinfeksjoner. Ved å bruke akvariesalt unngår man mange problemer i akvariet. Og sjansen for nitritforgiftning reduseres drastisk.