back to nature

Back To Nature Guide til L-maller

  • Salg
  • Regular price 249,00 kr


Den nyeste boka i Back To Nature-serien tar for seg de såkalte L-mallene. Boka er skrevet av Ingo Seidel som regnes som en av de største autoritetene på dette området. I forhold til tidligere litteratur om denne populære gruppen akvariefisk, har denne boka mye nyttig informasjon om de forskjellige artenes behov til vannkjemi, føring, temperatur og mye annet som er en forutsetning for vellykket hold av L-maller. De innledende kapitlene inneholder også mye nyttig stoff om oppdrett, sykdommer, akvarieinnredning og annet. (Svensk tekst)