NorthernLightsAquatics

Mikstabeletter

  • Salg
  • Regular price 159,00 kr


Mikstabletter

Mikstabletter inneholder spirulina platensis (13-15%), spinat, plankton, krepsdyr og hvitløk til daglig fóring av fisk og krepsdyr som spiser plante- og kjøttbasert kost, f.eks Botia, Smerlinger, Pansermaller, Hypostomus, Peckoltia, Grenmaller og Ancistrus. Passer i tillegg fint som supplement til diverse Ciklider, levendefødende tannkarper og Barber.