NORAQ

NORAQ GH/TH+

  • Salg
  • Regular price 0,00 kr


NORAQ GH/TH+ Leveres i 200 gram, 500 gram, 5 kg og 25 kg pakninger NORAQ GH/TH+ inneholder en kombinasjon av naturlige hardhetsdannende saltersom brukesfor å gjøre bløtt kranvann bedre egnet for blant annet levendefødende arter av akvariefisk (guppy,molly,sverddrager,platy etc.).Produktet inneholder 3 gangerså mye kalsium- og magnesiumionersammenlignet med NORAQ GH-Salt og påvirker ikke vannetssalinitet. NORAQ GH/TH+ er en kombinasjon av hardhetsdannende salter,som brukes for å gjøre bløtt kranvann bedre egnet for blant annet levendefødende arter av akvariefisk (guppy, molly,sverddrager, platy etc.).Disse artene kommer fra leveområder med kalkholdig berggrunn, og derved hardt vann som høy konsentrasjon av kalsium- og magnesiumioner. I Skandinavia består berggrunnen mange steder av kalkfattig grunnfjell, og følgelig blir kranvannet bløtt og inneholder lite kalsium- og magnesiumioner.NORAQ GH/TH+ brukes for å rette opp denne skjevheten i kranvannet.Ved å tilsette dette produktet økes altså vannets innhold av kalsiumog magnesiumioner på en naturlig måte.Dette skjer ved at produktet inneholder naturlig forekommende hardhetsdannende salter. Ved bruk av NORAQ GH/TH+ vil den tilførte hardheten skyldes om lag 80% kalsium og 20% magnesium. Dosering: Bruk 1 måleskje for å øke totalhardheten med 3 grader i 100 liter vann. En hardhet på 8-10 grader dGH er w vanligvis passende i et selskapsakvarium.