NORAQ

NORAQ pH/KH Pluss

  • Salg
  • Regular price 0,00 kr


NORAQ pH/KH Pluss Leveres i 250 gram, 500 gram og 5 kg pakninger NORAQ pH/KH+ inneholder naturlig forekommende karbonatsaltersom brukesfor å gjøre surt akvarie- eller kranvann bedre egnet for akvariefisk. Produktet brukes også for å øke vannets bufferkapasitet dvs. evne til å motstå forsuring - dermed leggesforholdene til rette for optimal fiskehelse- og trivsel. NORAQ pH/KH Pluss inneholder naturlig forekommende karbonatsalter som brukes for å gjøre surt akvarie- eller kranvann bedre egnet for akvariefisk. Produktet brukes også for å øke vannets bufferkapasitet dvs. evne til å motstå forsuring - dermed legges forholdene til rette for optimal fiskehelse- og trivsel. o Dette produktet påvirker både pH og karbonathardhet (vannets evne til å motstå en endring av pH-verdi). o En viktig fordel ved bruk av NORAQ pH/KH Pluss for øking av pH er at vannet samtidig bufres - noe som motvirker et nytt pH fall (som er det vanligste problemet). o Kraftig gjennomlufting nedsetter produktets evne til å bufre pH-verdien. o Det følger med en praktisk måleskje i pakken - noe som gjør doseringen enkel. Dosering: Bruk 1 måleskje for å øke karbonathardheten med ca. 5 grader i 100 liter vann. Bruk ca. 1 måleskje for å øke pH fra 5 til 7 i 100 liter vann.